Fatiha Suresini Dinle
  • 78/NEBE - 22

لِلطَّاغِينَ مَآبًا
Lit tâgîne meâbâ(meâben).
Azgınlar için meab (sığınılacak yer) olarak.