}
İftar Sofra Başlangıç Duası 29.12.2002
Mp4 Mp3 Link

Sohbet Kodu: 103020


İFTAR SOFRA VE BAŞLANGIÇ DUASI

Eûzubillâhimineşşeytânirracîm, bismillâhirrahmânirrahîm.

Ey Yüce Allah’ım! Bizlere en’âm buyurduğun bu tayyib ni’metlerle bu akşam da bizleri rızıklandırdığın için ve bu akşam da Senin rızan için tuttuğumuz orucu açmayı nasip kıldığın için Sana sonsuz hamd ve şükrolsun. Niyet ettik, Senin rızan için ihsan buyurduğun bu tayyib ni’metlerden bu akşamki rızkımızı almaya ve bu akşam da Senin rızan için tuttuğumuz orucu açmaya.

Eûzubillâhimineşşeytânirracîm, bismillâhirrahmânirrahîm.

İmam İskender Ali M İ H R