MİHR VAKFI
Mihr Vakfı Genel Başkanı Efendi Hazretleri Dr. İskender Ali Mihr'in vakıf hakkındaki kısa açıklaması:
Allah-û Tealâ 1989 yılında MİHR VAKFI'nı kurmayı nasip kıldı. MİHR VAKFI Allah yolunda çalışan, Allah için var olan bir vakıftır. Bu vakfın müntesiplerinin en güzele ulaşması, bu vakıf muhtevası içinde ele alınmıştır. Atalarımız diyorlar ki:
"Bir elin nesi var, iki elin sesi var."
Biz çok elli, çok sesli bir dizaynın sahibiyiz.

MİHR VAKFI TÜRKİYE'NİN VE İSLÂM'IN GELECEĞE AÇILAN BİR KÖPRÜSÜDÜR.
Gelecek; dünya üzerinde yeni olayların vücuda geleceği ve dinlerin tek bir din olarak bir araya getirileceği, bütün dinlerin aynı çatı altında birleştirileceği bir vasıf taşımaktadır.

VAKFIN KURULUŞ AMACI VE FAALİYETLERİ
Medeniyet-İrfan-Hayır-Ref (MİHR) vakfı 1989 yılında tesis edilmiş olup, 25.10.1989 tarihli resmi gazetede Vakıflar Genel Müdürlüğünce ilan edilmiştir.
Vakıf Genel Merkezi, Ankara'dadır. Vakfın gayeleri şunlardır (Vakıf senedi yani ana sözleşme madde 5):

 1. Yardıma muhtaç kişilere yardım etmek.
  1. İslâm
  2. Modern Teknoloji
  3. Nükleer Fizik Kimya
  4. Enerji
  5. Ekonomi
  6. Finans
  7. İş Etütleri
 2. İslâmi Teknik ve Sosyal İlimlerin yukarıda adı geçmeyen dalları ve bunların dışında kalan ilimler alanlarında,
  1. Araştırma yapmak ve yaptırmak
  2. Yurt içinde ve dışında bu ilimlerin gelişmesi istikametinde her türlü neşriyatta bulunmak, konferans ve seminerler düzenlemek ve düzenlenen seminerlere iştirak etmek,
  3. Kurslar düzenlemek, fakülteler ve üniversiteler kurmak, mevcut üniversitelere katılmaktır.

Vakfın bu ana gayeleri doğrultusunda ve kuruluşundan bu güne kadar geçen kısa bir zaman içinde yurt içinde ve yurt dışında birçok seri konferanslar düzenlenmiştir. 1990 ve 1991 yıllarında A.B.D de, 1991'de Azerbaycan'da, 1992 yılında Almanya'da ve Belçika'da İslâm ve Tasavvuf konularında Vakıf Genel Başkanı Sayın İskender Erol Evrenosoğlu tarafından konferanslar verilmiştir. Ayrıca Ankara başta olmak üzere İstanbul, İzmir, Aydın, Denizli'de Ocak 1992'den beri her ay seri konferanslar düzenlenmiştir.

Samsun, Gaziantep, Malatya, Adana, Konya, Hopa, Gönen ve diğer bazı il ve ilçelerde de sık sık konferanslar ve sohbetler tertiplemek suretiyle Vakıf, İslâmı, Peygamberimizin tebliği ve sahabenin yaşadığı şekliyle yurtta ve dünyada anlatmak, yaşatmak için azimli bir faaliyet içinde bulunmaktadır. İslâm dünyasında bu gün İslâm sadece şekil olarak yaşanmaktadır. Bir gurup insan tarafından birinci asr-ı saadet dönemindeki İslâm yaşanmaktadır. Ancak bunlar çok azınlıkta kalmaktadır.

Kur'ân'a bütün olarak ittiba etmek, Kur'ân'ın ruhuna, özüne inilerek İslâmı yaşamak ve yaşatmak asıldır. Sahabe İslâm'ı nasıl yaşamış, nasıl hayatına tatbik etmiş ve nasıl irşad olmuş ise ve bu şekilde İslâm şerefine nasıl ulaşmış ise, bizlerin de öyle İslâm'ı yaşamamız Allah'ın (C.C) kesin emridir. Şimdiki İslâm'ın zahiri 5 şartı ile yaşamak Kur'ân hükümlerine göre eksik ve kurtuluşa götürmeyen bir anlayış ve tatbik tarzıdır. Bu cümleden olarak Vakfımızca eserler yayınlanmaktadır. Tasavvuf alanındaki eserleri, Tasavvuf Nurları, Kur'ân-ı Kerim Işığında Tasavvuf, Mutluluk-Tasavvuf-İslâm ve Sohbet. Tasavvufun Kur'ân-ı Kerim'deki Kökleri, Sohbet. Ekonomi alanındaki eserleri, Türkiye'de Orta Vadeli Krediler, Türk Sanayiinin Finansal Problemleri, Türk Banka Sisteminde Kaynak İsrafı, Federal Almanya- Türkiye İşgücü ilişkileri, Türkiye'de Enflasyon Probleminin Çözümü ve Kalkınma adlı eserleri yayınlanmıştır. Ayrıca Enerji-Madde ve Hız Kanunları adlı eserler yayınlanmış bulunmaktadır. Bunlardan, Enerji-Madde ve Hız Kanunları ile Sohbet adlı eserler İngilizceye çevrilmiştir.